Aninova tilbyr veiledning og følgende tjenester

Trykk på en tjeneste for å lese mer

Aninova har en artsnøytral database for å håndtere avlsdata og stamtavler. Vi tilbyr rimelige løsninger for å lagre egenskaper på individer (fenotyper), slektskapsinformasjon og resultater av genetiske analyser (indekser). Ved siden av databasen har vi bygget systemer for å automatisk beregne og oppdatere indekser på de egenskapene som brukerne ønsker seg. Dette sikre rimelig tilgang til oppdaterte indekser.

Forskerne i Aninova har mastergrad eller doktorgrad i avl og genetikk, og mange år praktisk erfaring med beregning av indekser. Vi regner også arvbarheter på nye egenskaper. Er du nysgjerrig på arvbarheter på egenskaper i din rase? Kontakt oss gjerne for å høre hva vi tenker er lurt å gjøre.

En forutsetning for å drive et godt avlsarbeid er å kunne tallfeste de egenskapene man ønsker å avle på, slik at man kan skille gode og dårlige individer på en god måte. vi gir gjerne råd om hvordan dere bør tenke, og bidrar med både fagkunnskap og vertkøy for å registrere egenskaper på en objektiv og best mulig måte.

Forvaltning av raser og populasjoner krever at man har et forhold til utviklingen av innavl i rasen. Aninova estimerer innavl og effektiv populasjonsstørrelse på ulike raser, og gir veiledning i hvordan dere bør forvalte deres rase på en best mulig måte. Her er populasjonen som helhet viktig, og ikke bare fokus på enkeltparinger.

Aninova tilbyr å lage populasjonsrapporter og generell statistikk på eksisterende data eller data som dere ønsker å samle inn i prosjekter. En populasjonsrapport inneholder statistikk om viktige populasjonsparametere som antall kull som fødes pr generasjon, utviklingen i innavl, bruken av hanner kontra hunner og så videre. Vi har også god erfaring med regresjonsanalyse og annen statistikk.

Har du lyst til å høre om viktige prinsipper i et avlsarbeid og få litt innspill til hvordan dere kan forvalte din rase på en god måte? Aninova reiser rundt og holder foredrag for store og små grupper.

Aninova har mange års erfaring med søknadsskriving og etablering av prosjekter som har finansiering gjennom virkemiddelapparatet. De vi forholder oss mest til er Forskningsrådet, SkatteFUNN, Regionalt Forskningsfond og Innovasjon Norge. Har du et prosjekt du tenker og søke på eller har generelle spørsmål, så er det bare å ta kontakt, så kan vi ta en uformell prat.

Kontakt oss

Ta kontakt ved interesse eller spørsmål

    Jeg samtykker til å motta kommunikasjon fra Aninova.