Forskning og formidling

Vi tilbyr forskertimer på timesbasis for å bistå andre med forskning og utvikling. Vi reiser også rundt og holder foredrag om avlsarbeid og forvaltning av genetikk.

Avlsarbeid

Aninova regner arvbarheter og indekser til bruk i avlsarbeidet. Dette kan deles opp i enkeltprosjekter eller etableres som en rutinejobb.

Prosjekter

Aninova deltar i flere prosjekter, og har lang erfaring i å søke midler fra det offentlige støtteapparatet. Blant annet jobber vi nå med flere akvatiske arter i tillegg til hund og kjøttfe.

Å drive et ansvarlig avlsarbeid krever at man har tanker om hvor man vil at rasen skal være på lang sikt, og hvilke egenskaper man må registrere for å komme dit. Har man nok data kan man også regne arvbarheter for å finne ut hvordan egenskapene man avler på nedarves. For å kunne vite noe om hva som er ståa og hvordan utviklingen er på ulike egenskaper så er det viktig å tallfeste egenskaper. Ved å regne avlsverdier (indekser) får man et sikrere estimat av et dyrs genetikk og større avlsfremgang.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge/Anna Rogneby

De ansatte

Marte Wetten og Cecilie Svihus har begge doktorgrad i genetikk fra NMBU. De har jobbet mange år med praktisk avlsarbeid på flere arter, inkludert hund, laks, ku, kjøttfé og gris. Marte og Cecilie sitter på Senter for avl og bioteknologi i Hamar. De deler kontorfellsskap og samarbeider tett med andre forskere og utviklere innen avl, genomikk og digitalisering.

Har du spørsmål?

Send e-post