Kortsnuteprosjektet

Aninova samarbeidet med NKK i 2016 på et prosjekt hvor vi så på muligheten for å måle relativ snutelengde på en objektiv måte. Vi testet ut ulike metoder som bruk av målebånd, skyvelær og 3D kamera. Prosjektet viste til dels stor variasjon i snutelenge inne de ulike rasene vi så på, og at 3D kamera kan brukes til å tallfeste snutelengde. Se mer om prosjektet her. Prosjektet var finansiert av Regionalt ForskningsFond Innlandet.