Fra fenotype til genotype-utvikling av avlsarbeid på norske elgundraser

Aninova gjennomførte i 2014-2016 et prosjekt sammen med Norske Elghundklubbers Forbund, BioBank, NMBU og Norsvin på rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Målet var å overføre prinsipper fra avlsarbeid på produksjonsdyr til avlsarbeid på hund. I prosjektet ble det estimert arvbarheter for jaktegenskaper, og også regnet avlsverdier for alle individer i de to populasjonene.

En kort videopresentasjon av prosjektet kan du se her.

Prosjektet ble delvis finansiert av Regionalt Forskningsfond Innlandet