Databaseprosjekt

Aninova har i samarbeid med TYR SA, Gjensidige og BioBank AS jobbet med delprosjekter som skal etablere en avlsdatabase. Prosjektene har ført til at Aninova har en svært godt utviklet database for å håndtere slektskapsinformasjon, registreringer av egenskaper, DNA informasjon og automatisk beregning av indekser. Databasen er artsnøytral. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge.