Avlsprogram på røye

Aninova deltar sammen med Klosser Innovasjon, Innlandet Universitet, NMBU og Norsk Røyeforum på et prosjekt som har til formål å etablere et nasjonalt avlsprogram på røye. Klosser Innovasjon er prosjektleder, og Aninova bidrar faglig med råd og veiledning vedrørende avlsprogram og forvaltning av genetisk variasjon. Les mer om prosjektet hos Klosser Innovasjon.