Avlsarbeid på Melorm

Kan vi i fremtiden drive et avlsarbeid på melorm? I samarbeid med bedriftene InvertaPro og Norinsect, skal Aninova sammen med NMBU og Klosser innovasjon evaluere muligheten for å forbedre hvordan melorm utnytter de tilgjengelige ressursene de har for å vokse. Prosjektet har mottatt støtte fra Regionalt Forskningsfond Innlandet og avsluttes 2024.