Akvatiske arter

Aninova jobber på flere prosjekter innen akvatiske arter. Blant annet deltar Marte Wetten som biveileder på en NæringsPhD innen avlsarbeid på Kveite. Det er Cryogenetics AS som er prosjekteier. Stipendiat er Valentina Krivenjeva i Cryogenetics AS.