Adferd hos hund

Vi har et løpende prosjekt  for å utvikle verktøy for registrering og analyse av adferd på hund. Verktøyene skal være digitale, og baserer seg både på spørreskjema og videoanalyser rundt hunders adferd. Målet er å legge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund.  

I Norge er de fleste hunder familiehunder, og det er viktig at de fungerer sosialt sammen med mennesker. En hund som ikke fungerer sosialt vil i mange tilfeller ha redusert velferd, samtidig som den kan legge store begrensninger for eier i hverdagen. Prosjektet skal blant annet se på hvilken type adferd som kan indikere positiv velferd hos hunder. Videre skal det se på hvordan ulike typer sosialisering tidlig og senere i livet kan kobles mot sosialadferd hos ulike hunderaser. Til slutt skal det utvikles standardiserte adferdstester og video-analyser for å kartlegge eventuelle forskjeller innen og mellom raser.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og avlsmiljøet på Hamar ved selskapene Aninova og Norsvin. Det kombinerer fagområdene etologi, tradisjonell avl og digitalisering, og vil potensielt kunne bidra med viktige tilleggsverktøy for ansvarlig avl i den skandinaviske hunde-populasjonen. Alle hundeeiere inviteres til å delta i prosjektet ved å registrere sin hund i hundeportalen Biotail. (www.biotail.no). 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om studien, ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@aninova.no. 

Registrer hunden din i Biotail i dag og bli med å bidra til verktøy for bedre hundevelferd!