Forskning og formidling

Vi tilbyr forskertimer på timesbasis for å bistå andre med forskning og utvikling. Vi reiser også rundt og holder foredrag om avlsarbeid og forvaltning av genetikk.

Avlsarbeid

Aninova regner arvbarheter og indekser til bruk i avlsarbeidet. Dette kan deles opp i enkeltprosjekter eller etableres som en rutinejobb.

Prosjekter

Aninova deltar i flere prosjekter, og har lang erfaring i å søke midler fra det offentlige støtteapparatet. Blant annet jobber vi nå med flere akvatiske arter i tillegg til hund og kjøttfe.

Å drive et ansvarlig avlsarbeid krever at man har tanker om hvor man vil at rasen skal være på lang sikt, og hvilke egenskaper man må registrere for å komme dit. Har man nok data kan man også regne arvbarheter for å finne ut hvordan egenskapene man avler på nedarves. For å kunne vite noe om hva som er ståa og hvordan utviklingen er på ulike egenskaper så er det viktig å tallfeste egenskaper. Ved å regne avlsverdier (indekser) får man et sikrere estimat av et dyrs genetikk og større avlsfremgang.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge/Anna Rogneby

Daglig leder

Daglig leder i Aninova er Marte Wetten. Marte har sin utdannelse fra NMBU, hvor hun i 2005 tok doktorgrad på temaet innavl og lang tids seleksjon på kullstørrelse hos mus. Siden det har hun jobbet med praktisk avlsarbeid i mange år, både på laks, regnbueørret, gris og kjøttfe. I 2012 ble hun rekruttert inn for å drive med forskning på hund, og har jobbet med hund og avlsarbeid på kjøttfe de siste årene.

Har du spørsmål?

Send e-post