Tjenester

Aninova kan tilby veiledning og tjenester innen:

  • Infrastruktur (databaser)
  • Beregning av avlsverdier
  • Registrering av egenskaper i et avlsarbeid
  • Innavlskontroll
  • Rapporter (populasjonsrapporter, generell statistikk)
  • Verifisering av slektskap/stamtavle vha genotype
  • Kunnskap og kunnskapsformidling om avlsabeid
  • Etablering av prosjekter som har finansiering gjennom virkemiddelapparatet

 

 

}